Wykonaliśmy dozownik celkowy w oparciu o DC-350, ze zbiornikiem buforowym oraz transportem powietrznym. Na dole zbiornika zamontowano przyłącza strażackie, które wpinamy w ciąg transpotrowy powietrzny.

 

Cechy materiału:

 • rodzaj: pył,
 • postać: sypki, cement,
 • właściwości materiału: zawieszający się,
 • właściwości ścierające: zwykłe,
 • temperatura otoczenia: 0 - 40 0C.
 • temperatura materiału: otoczenia.

Wymagania procesowe:

 • Wydajność: 40 t/h,
 • Odbiór materiału z podajnika ślimakowego i zasyp do silosa Klienta,
 • Strefa zagrożenia wybuchem: brak strefy,
 • Środowisko pracy: hala produkcyjna.

Wymagania konstrukcyjne:

 • Materiał konstrukcyjny: korpus i wirnik wykonany ze stali St3S,
 • Łopatki: wykonane ze stali zwykłej St3S,
 • Rozmiar wylotu: 350mm,
 • Rozmiar wlotu: 350mm,
 • Dozownik celkowy z kołnierzem przyłączeniowym okrągłym

Charakterystyka techniczna urządzenia:

 • Materiał konstrukcyjny: korpus i wirnik wykonany ze stali St3S,
 • Śluza wyposażona w 8 szt. łopatek,
 • Łopatki wirnika uszczelnione wymiennymi płytkami 
 • Wydajność 5 – 45 t/h,
 • Dozownik celkowy z kołnierzem przyłączeniowym okrągłym
 • Antykorozja:

-śrutowanie powierzchni zewnętrznej urządzenia do Sa2, następnie malowanie powierzchni: 2x farba podkładowa, 1 x farba nawierzchniowa o łącznej grubości warstwy wynoszącej 120 μm (RAL 7040),

 • Łopatki wirnika spasowane w procesie obróbki CNC,
 • Zbiornik buforowy
 • Króćce przyłączeniowe.