W skład linii technologicznej wchodzi:

1. 6 zbiorników buforowych, z czujnikami poziomu MAX/MIN wyposażonych w zawory irysowe bezpyłowe.

2. Pod 6 zbiornikami, znajduje sie 6 podajników ślimakowych korytowych osadzonych na tensometrach. System pracuje na zasadzie wagi odejmującej firmy Precia Molen. 

3. Podajnik ślimakowy buforowy zbiorczy. Do niego podawane są wszystkie fabrykaty masy które w różnych za dozowanych ilościach trafiają do mieszalnika. 

4. Podajnik zasypujący mieszankę masy do mieszalnika na sucho. 

5. Mieszalnik na sucho.

6. Stacja załadunku BIG BAG.

Przejazd w inną część hali do stacji rozładunku BIG BAG. 

7 Stacja rozładunku BIG BAG

8. podajnik ślimakowy zasypujący mieszalnik na mokro.

9. Zalanie formy mieszaniną i zawibrowanie jej na stole wibracyjnym.

10 podajnikami taśmowymi przetransportowanie form wypełnionych masą i przygotowanych do wywozu do pieca. 

 

Artykuł w czasopiśmie Tworzywa Sztuczne w Przemyśle.