Zasuwa płaska ręczna, wykonana ze szczelnym uszczelnieniem, odpornym na zmiany atmosferyczn. 

Zasuwa sterowana ręcznie, za pomocą kółka ręcznego. Nakrętka porusza się po śrubie i w ten sposób steruje szczeliną zasuwy. 

W naszej produkcji wyróżniamy zasuwy: ręczne, elektryczne, pneumatyczne lub miks niniejszych trzech typów podstawowych.